Föreläsningar

Basföreläsningen riktar sig brett till all personal inom en verksamhet och omfattar bland annat:

  • Migrations- och integrationsprocessen
  • Makt- och motståndsteori
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Barns och ungas identitetsutveckling
  • Olika norm- och värdesystem
  • Strategier för värdegrundsdialog

Basföreläsningen ger alla i verksamheten samma grund och förståelse för det fortsatta arbetet.