Gå utbildning i Bygga Broar

-En dialogmodell för bättre samarbete med vårdnadshavare. Vi är glada att kunna bjuda in till en öppen digital utbildningsomgång i Bygga Broars grundutbildning. Arbetar du i en verksamhet där du vill stärka din interkulturella kompetens och få ökad kunskap kring...

Gå utbildning i Bygga Broar

– en dialogmodell för bättre samarbete med vårdnadshavare. Vi är glada att kunna bjuda in till en öppen digital utbildningsomgång i Bygga Broarsgrundutbildning. Arbetar du i en verksamhet där du vill stärka din interkulturella kompetens och få ökadkunskap kring frågor...

Bygga Broar

A

Bygga Broar vill bidra till ett strategiskt, långsiktigt och systematiskt värdegrundsarbete inom verksamheter som möter barn, unga och familjer.

A

Bygga Broar erbjuder handledning och stöd i den långsiktiga implementeringen av ett interkulturellt förhållningssätt i verksamheten där målet är att personalen ska bli trygga i sitt bemötande, förhållningssätt och uppdrag.

A

Bygga Broar erbjuder en grundutbildning riktat till yrkesverksamma. Utbildningen är processbaserad och personalen får bland annat arbeta med sin egen värdegrund genom olika reflektionsövningar. Utbildningen tar avstamp i aktuell forskning och utbildningsdeltagarna får tillgång till ett bildmaterial.

A

Bygga Broar har sin förankring i mänskliga rättigheter, barnkonventionen, nationell lagstiftning samt verksamheters styrdokument.

|

Utvärderingar

Varit jätte intressant och värdefull kunskap som ni har förmedlat dessa 4 dagar. Mycket att ta in som pedagog, nu gäller det att man ta vara på de så gott det går. Hellre små steg och det blir gjort än stora kliv och vi missa budskapet. Tack för bra dagar!

Innan har man mest skrapat på ytorna angående dessa olika ämnen. Här under bygga broar har vi gått in på djupet och verkligen pratat om ämnena. Jag har insett hur lite jag kunde om de olika ämnena och jag har lärt mig otroligt mycket. Allt vi pratat om är idag högst relevant och mer kunskap behövs nå ut till fler människor.

En grym utbildning som lyfter upp väldigt många tunga aktuella samhällsfara teman, skapar diskussioner. Tack för den!

En mycket bra och gedigen utbildning! Många bra och viktiga ämnen som ni har tagit upp och jag känner mig verkligen inspirerad och motiverad att arbeta vidare med frågorna. Bra varvning med teori och lite praktiska övningar. Duktiga och kompetenta föreläsare som vet vad de pratar om!

Helt fantastisk och underbara möjlighet. Lärt mig extrem mycket och är tacksamma dessa nya kunskaper både i mitt jobb och privat

Välkommen till Bygga Broar

Bygga Broar

Folder Bygga Broar

Ladda ner vår folder här.