Digitalt Erfarenhetsutbyte

Efter en tids uppehåll kommer nu Bygga Broar att genomföra ett nationellt erfarenhetsutbyte. Syftet med erfarenhetsutbytet är att inspirera och utbyta idéer mellan deltagare som har gått Bygga Broars grundutbildning, nyckelpersoner och chefer som deltar i...

Inbjudan Bygga Broars grundutbildning

Vi är så glada att nu för första gången kunna bjuda in till en öppen utbildningsomgång i Bygga Broars grundutbildning. Vi har under 2020 och början av 2021 testat att köra utbildningen digitalt med goda resultat och erbjuder den nu brett till deltagare som vill köpa...

Lund får integrationspris

Vi är mycket stolta över Lund och deras arbete med Bygga Broar Den 28 januari 2021 Annonserade Lunds kommun att 500 pedagoger och 14 rektorer på 34 förskolor vunnit årets integrationspris. Arbetet stod i konkurrens med ett trettiotal andra arbeten i kommunen. Priset...

Digitala utbildningar

Vi befinner oss i en ovanlig situation och vi behöver vara rädda om varandra. Folkhälsomyndigheten har uppmanat oss att hålla avstånd och detta påverkar såklart Bygga Broar då vi i vanligt fall genomför våra utbildningar fysiskt. Vi på Bygga Broar har därför fått...

Välkommen till Bygga Broar

Bygga Broar

Folder Bygga Broar

Ladda ner vår folder här.

|

Utvärderingar 2021

Varit jätte intressant och värdefull kunskap som ni har förmedlat dessa 4 dagar. Mycket att ta in som pedagog, nu gäller det att man ta vara på de så gott det går. Hellre små steg och det blir gjort än stora kliv och vi missa budskapet. Tack för bra dagar!

Innan har man mest skrapat på ytorna angående dessa olika ämnen. Här under bygga broar har vi gått in på djupet och verkligen pratat om ämnena. Jag har insett hur lite jag kunde om de olika ämnena och jag har lärt mig otroligt mycket. Allt vi pratat om är idag högst relevant och mer kunskap behövs nå ut till fler människor.

En grym utbildning som lyfter upp väldigt många tunga aktuella samhällsfara teman, skapar diskussioner. Tack för den!

En mycket bra och gedigen utbildning! Många bra och viktiga ämnen som ni har tagit upp och jag känner mig verkligen inspirerad och motiverad att arbeta vidare med frågorna. Bra varvning med teori och lite praktiska övningar. Duktiga och kompetenta föreläsare som vet vad de pratar om!

Helt fantastisk och underbara möjlighet. Lärt mig extrem mycket och är tacksamma dessa nya kunskaper både i mitt jobb och privat

Bygga Broar

A

Bygga Broar vill bidra till ett strategiskt, långsiktigt och systematiskt värdegrundsarbete inom förskola och skola men även andra verksamheter som möter barn, unga och familjer.

A

Bygga Broar har sin förankring i mänskliga rättigheter, barnkonventionen, socialtjänstlagen och förskolans och skolans styrdokument samt andra dokument som framhåller barn och ungas rättigheter till ett eget liv utan våld.

A

Bygga Broar erbjuder bland annat en grundutbildning där pedagoger och andra yrkesverksamma får arbeta med sin egen värdegrund med avstamp i aktuell forskning, reflektionsövningar och ett konkret bildmaterial.

A

Bygga Broar erbjuder handledning och stöd i den långsiktiga implementeringen av ett interkulturellt förhållningssätt i verksamheten där målet är att personalen ska bli trygga i sitt bemötande och förhållningssätt.