Föräldradialoger på Landamäreskolan

Ett av flera spår i arbetet med Bygga Broar handlar om att skapa möten mellan vårdnadshavare och yrkesverksamma. Att föra processinriktade värdegrundsdialoger utifrån barn och ungas rättigheter har sin grund i att ta samtalet. Ett exempel på just sådana möten är...

Digitalt Erfarenhetsutbyte

Efter en tids uppehåll kommer nu Bygga Broar att genomföra ett nationellt erfarenhetsutbyte. Syftet med erfarenhetsutbytet är att inspirera och utbyta idéer mellan deltagare som har gått Bygga Broars grundutbildning, nyckelpersoner och chefer som deltar i...

Inbjudan Bygga Broars grundutbildning

Vi är så glada att nu för första gången kunna bjuda in till en öppen utbildningsomgång i Bygga Broars grundutbildning. Vi har under 2020 och början av 2021 testat att köra utbildningen digitalt med goda resultat och erbjuder den nu brett till deltagare som vill köpa...

Lund får integrationspris

Vi är mycket stolta över Lund och deras arbete med Bygga Broar Den 28 januari 2021 Annonserade Lunds kommun att 500 pedagoger och 14 rektorer på 34 förskolor vunnit årets integrationspris. Arbetet stod i konkurrens med ett trettiotal andra arbeten i kommunen. Priset...

Bygga Broar

A

Bygga Broar vill bidra till ett strategiskt, långsiktigt och systematiskt värdegrundsarbete inom verksamheter som möter barn, unga och familjer.

A

Bygga Broar erbjuder handledning och stöd i den långsiktiga implementeringen av ett interkulturellt förhållningssätt i verksamheten där målet är att personalen ska bli trygga i sitt bemötande, förhållningssätt och uppdrag.

A

Bygga Broar erbjuder en grundutbildning riktat till yrkesverksamma. Utbildningen är processbaserad och personalen får bland annat arbeta med sin egen värdegrund genom olika reflektionsövningar. Utbildningen tar avstamp i aktuell forskning och utbildningsdeltagarna får tillgång till ett bildmaterial.

A

Bygga Broar har sin förankring i mänskliga rättigheter, barnkonventionen, nationell lagstiftning samt verksamheters styrdokument.

|

Utvärderingar

Varit jätte intressant och värdefull kunskap som ni har förmedlat dessa 4 dagar. Mycket att ta in som pedagog, nu gäller det att man ta vara på de så gott det går. Hellre små steg och det blir gjort än stora kliv och vi missa budskapet. Tack för bra dagar!

Innan har man mest skrapat på ytorna angående dessa olika ämnen. Här under bygga broar har vi gått in på djupet och verkligen pratat om ämnena. Jag har insett hur lite jag kunde om de olika ämnena och jag har lärt mig otroligt mycket. Allt vi pratat om är idag högst relevant och mer kunskap behövs nå ut till fler människor.

En grym utbildning som lyfter upp väldigt många tunga aktuella samhällsfara teman, skapar diskussioner. Tack för den!

En mycket bra och gedigen utbildning! Många bra och viktiga ämnen som ni har tagit upp och jag känner mig verkligen inspirerad och motiverad att arbeta vidare med frågorna. Bra varvning med teori och lite praktiska övningar. Duktiga och kompetenta föreläsare som vet vad de pratar om!

Helt fantastisk och underbara möjlighet. Lärt mig extrem mycket och är tacksamma dessa nya kunskaper både i mitt jobb och privat

Välkommen till Bygga Broar

Bygga Broar

Folder Bygga Broar

Ladda ner vår folder här.