Målgruppen

Bygga broar vänder sig till yrkesgrupper som möter barn, unga och föräldrar i interkulturella sammanhang, både inom den offentliga sektorn och inom det civila samhället, till exempel förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialt arbete och ideella organisationer.

Bygga broar bygger på femton års erfarenhet av att arbeta våldsförebyggande med barn, unga och familjer i segregerade och socialt utsatta miljöer. Arbetssättet har testats och utvecklats i möten med ett stort antal personal, barn, unga och föräldrar i förskolor, skolor och andra verksamheter.

Syftet är att stärka personalens värdegrund, förhållningssätt och bemötande ur ett interkulturellt perspektiv och att öka tryggheten och motivationen att föra kunskapsbaserade och processinriktade samtal med föräldrar och andra vårdnadshavare om barnens situation med utgångspunkt i nationell lagstiftning och internationella konventioner.