Under våren har Bygga Broar genomfört en utvärdering med hjälp av medel från Länsstyrelsen Östergötland. Utvärderingens fokus var att titta på nuläge, framgångar samt utmaningar i arbetet med Bygga Broar.

Utvärderingen visar att utbildningsdeltagarna möter de teman som Bygga Broar tar upp i grundutbildningen. De som använt bilderna i samtal har upplevt dessa samtal som mycket positiva, majoriteten av deltagarna i utvärderingen ansåg Bygga Broar viktig för sin verksamhet. Det visade sig finnas en stor motivation hos personalen att arbeta med Bygga Broar dock behövs stöd för att implementera.

Utvärderingen har varit till stor hjälp för oss i att kunna se vad enheterna behöver i ett fortsatt Bygga Broar arbete.

Med detta tar vi semester och hoppas att vi ses på någon av aktiviteterna i höst.

Vilsam sommar önskar

Eva och Linda

 

Glöm inte att registrera dig på vårt nyhetsbrev för att få kontinuerliga uppdateringar kring Bygga Broars arbete. Länk till registrering hittar du här

 

Läs utvärderingen i sin helhet här: 

Ladda ner “Utvärdering Bygga Broar”Utvärdering-av-Bygga-Broar-3.pdf – Nedladdad 320 gånger – 820 KB