Thomas Jordan som utvärderat Bygga Broar erbjuder nu två utbildningsdagar om att arbeta med komplexitetsmedvetenhet och perspektivmedvetenhet.

utbildningsdagarna är i Stockholm 8 och 9 juni 2017 eller i Göteborg, 29 och 30 augusti 2017

Utbildningen vänder sig bl.a. till konsulter, handledare/coacher, projekt- och processledare, förändringsagenter, samhällsentreprenörer, ledare med strategiska uppdrag och folkbildare.

Är du intresserad av utbildningen hittar du inbjudan här