Konferenser

Bygga Broar erbjuder nationella konferenser och erfarenhetsutbyten. Syftet är att fördjupa kunskapen hos yrkesverksamma som arbetar med Bygga Broar samt erbjuda praktiker möjlighet att utbyta konkreta idéer och verktyg med varandra. Genom konferenserna ges möjlighet att utbyta erfarenheter och en möjlighet att fördjupa eller bygga på den kunskap som grundutbildningen gett.

De nationella konferenserna och erfarenhetsutbytena genomförs med ekonomiskt stöd från länsstyrelserna i Skåne, Halland, Västra Götaland och Östergötland.

Vill du veta mer om aktuella konferenser kolla in vårt kalendarium.