Vi erbjuder

Grundutbildning

Bygga Broar erbjuder en grundutbildning under fem heldagar i grupp för personal och chefer.
Utbildningen står på tre ben: Kunskapsförmedling inom området genom föreläsningar baserade på relevant forskning och…

Läs mer här…

Föreläsningar

Basföreläsningen riktar sig brett till all personal inom en verksamhet och ger alla i verksamheten samma grund och förståelse för det fortsatta arbetet.

Läs mer här…

Konferenser

Bygga Broar erbjuder nationella konferenser och erfarenhetsutbyten. Syftet är att fördjupa kunskapen hos yrkesverksamma som arbetar med Bygga Broar samt erbjuda praktiker möjlighet att utbyta konkreta idéer och verktyg med varandra.
Genom konferenserna ges möjlighet att utbyta erfarenheter och…

Läs mer här…