Är du anställd på någon socialtjänst i Halland och är intresserad av att gå Bygga Broars grundutbildning har du nu chansen att anmäla dig till vårens pilotomgång. 

Våren 2017 beviljades Bygga Broar medel från Länsstyrelsen i Halland för projektet Utveckling av Bygga Broars modell riktat till socialtjänsten. Bygga Broar som modell har tidigare riktat sig främst till förskola, skola men vill med detta projekt även nå handläggare inom socialtjänsten. Vi vill nu erbjuda din arbetsplats att delta som pilot för projektet. Som pilotkommun kommer du att sitta i en referensgrupp, delta i en fyra dagars utbildning och testa på Bygga Broars modell på din arbetsplats. Vi kommer ha ett uppsamlande möte i juni där vi fångar upp reflektioner kring arbetet med Bygga Broar på din arbetsplats.

Syftet med Bygga Broars utbildning är att olika yrkesgrupper som möter barn, unga och familjer ska bli tryggare i sitt bemötande av barn och vårdnadshavare ur ett interkulturellt perspektiv. Målsättningen är att stärka barn och ungas rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Genom utbildningen får du tillgång till bildmaterial, aktuell forskning och verktyg för hur du kan skapa dialog med barn, unga och vårdnadshavare kring viktiga värdegrundsfrågor, mänskliga rättigheter och barns identitetsutveckling.

Deltagarna förväntas aktivt delta i gruppdiskussioner, värderingsövningar och egna reflektioner. Utbildningen bygger på dialog och en dynamisk process där deltagarna mot bakgrund av aktuell forskning undersöker sin egen värdegrund och förhållningssätt tillsammans och enskilt.

Plats: Falkenberg (lokal meddelas senare)

Tid: 9.00- 16.00

Datum: 22/1 – 23/1 – 12/2 – 13/2 – 4/6

Utbildningen är kostnadsfri med begränsat antal platser (ca 25-30)

OBS! att Bygga Broar, utifrån anmälningar, kommer att välja ut deltagare så att vi får en representation i hela Halland.

Bra att veta:

För- och eftermiddagsfika ingår, lunch ordnar du på egen hand.

Ett kursintyg ges till dem som deltagit på alla träffar. Vid kursstart får du en pärm med kursmaterial. Innan du anmäler dig ska din chef godkänt att du deltar på utbildningen.

För mer information kontakta projektledare Linda Ohlsson: linda@acting4change.org

Varmt välkomna!