-En dialogmodell för bättre samarbete med vårdnadshavare.

Vi är glada att kunna bjuda in till en öppen digital utbildningsomgång i Bygga Broars grundutbildning.

Arbetar du i en verksamhet där du vill stärka din interkulturella kompetens och få ökad kunskap kring frågor som rör inkludering, delaktighet, våldsförebyggande arbete, hedersrelaterat våld och förtryck samt värdebaserade dialoger är denna utbildning något för dig.

Bygga Broar är en evidensbaserad modell för värdegrundsdialoger med utgångspunkt i barn och ungas rättigheter. Den bygger på över 20 års erfarenhet av att möta målgruppen i våldspreventivt arbete. Du kan läsa mer om Bygga Broars grundutbildning HÄR

Det är att föredra om du har möjlighet att gå tillsammans med en kollega eller din chef så du har någon att bolla tankar och funderingar med under och efter utbildningen. Du förväntas delta aktivt i gruppdiskussioner, värderingsövningar och med egna reflektioner. Utbildningen bygger på dialog och en dynamisk process där deltagarna mot bakgrund av aktuell forskning undersöker sin egen värdegrund och förhållningssätt tillsammans och enskilt. Utbildningen ges under fyra heldagar i det digitala verktyget Teams.

Datum: 23 maj, 29 maj samt 3 juni, 5 juni

Tid: 8.30–16.00

Kostnad: 3750 kr/person plus moms

Kurskod: BYBRO

Intresseanmälan till utbildningen görs HÄR senast 25 april. Du får efter sista datum för intresseanmälan en bekräftelse samt ett inbetalningskort för garanterad plats på utbildningen.

För övriga frågor vänligen kontakta utbildningsansvarig Emmelie Rönnblad på emmelie@acting4change.org

VARMT VÄLKOMNA!