Utvärderingar

I de kommuner där Bygga Broar har använts visar utvärderingarna att utbildningen har lett till en bred och djup kompetensutveckling genom att personalen har:

  • tillägnat sig ny kunskap som bidrar till stärkt kompetens
  • Utvecklat sin uppmärksamhet så att de lägger märke till nya relevanta aspekter i kontakten med barn och föräldrar
  • förändrat sin inställning till människor med en annan kulturell bakgrund än den egna på ett sätt som underlättar samtalen kring barn och unga

Erfarenheten är att med ökad kunskap blir personalen tryggare i sin roll och samtalen utvecklas till genuina dialoger, vilket i sin främjar reflektion och insikt i barnens situation.

{

Genom att få arbeta med mina egna fördomar kan jag möta andras med en större öppenhet, och detta gör att det blir mindre motstånd när vi möts i samtal kring barnet.

-Förskolepedagog

Några utvärderingar från deltagare

Sakligt, provocerande, upplysande, stärkande, hoppingivande.

Varit jätte intressant och värdefull kunskap som ni har förmedlat dessa 4 dagar. Mycket att ta in som pedagog, nu gäller det att man ta vara på de så gott det går. Hellre små steg och det blir gjort än stora kliv och vi missa budskapet. Tack för bra dagar!

En grym utbildning som lyfter upp väldigt många tunga aktuella samhällsfara teman, skapar diskussioner. Tack för den!

Väldigt lärorik och intressant med många svåra och tunga ämnen som jag känner att jag vill fortsätta att diskutera med mina kollegor.

Innan har man mest skrapat på ytorna angående dessa olika ämnen. Här under bygga broar har vi gått in på djupet och verkligen pratat om ämnena. Jag har insett hur lite jag kunde om de olika ämnena och jag har lärt mig otroligt mycket. Allt vi pratat om är idag högst relevant och mer kunskap behövs nå ut till fler människor.

Fantastiska dagar med många tårar och kullerbyttor. Bra variation mellan föreläsningar, diskussioner och mentimeter. Djupa och svåra ämnen med väldigt viktiga att diskutera

Mycket mycket bra, 10 av 10!!!

Mycket givande och något som alla skulle fått möjlighet till att ta del av.

Intressant och vill gärna ha flera utbildningar som detta!

Det var en väldigt lärorik utbildning med mycket bra information. Tydligt och strukturerat på ett bra sätt så man har lätt att hänga med. Är väldigt glad att jag har fått möjligheten att gå denna utbildning då jag fått mer kunskap och blivit stärkt i min roll som pedagog. tack

Jätte bra rekommendera att alla som jobbar inom skolor och förskolor ska vara med

En toppenutbildning som jag skulle vilja att hela min arbetsplats skulle få uppleva!! Stort tack!!

En mycket bra och gedigen utbildning! Många bra och viktiga ämnen som ni har tagit upp och jag känner mig verkligen inspirerad och motiverad att arbeta vidare med frågorna. Bra varvning med teori och lite praktiska övningar. Duktiga och kompetenta föreläsare som vet vad de pratar om!

En utbildning som berör frågor som är svåra och känsliga men tydligt sätter människan i fokus vilket gör att den känns både relevant och viktig. Den utmanar perspektiv och förgivettagande samt lyfter på ett tydligt sätt att vi ALLA måste ta ansvar för det samhälle som vi vill leva i.

Jag tycker att denna utbildningen har fungerat bra. Har ju inget att jämföra med. Känner att dessa små grupper har gett mycket. Denna utbildningen borde alla få gå för våra barns skull. TACK

Fantastiskt men väldigt jobbiga ämne som berör. Bra information där man kan diskutera hur vi ska kunna lyfta det i verksamheten på ett bra sätt. Tycker det har varit såååå bra och det är väldigt tråkigt att det är slut!!!!

Mycket bra fyra dagar, speciellt de två sista som gav mycket ögonöppnande kunskap.  Otroligt tydligt och strukturerad kunskap som är värdefull och nödvändig, även utmanande tex. Övningarna ,och bästa utbildningen jag har varit på!

Mycket bra dagar. Eldsjälar. Beundrar ert enträgna arbete- som ger resultat. Bra med värderingsövningar som ger förståelse för ibland mkt svåra och nästintill omöjliga val människor ställs inför.

Super viktigt! Mycket bra, det finns en före bygga broar och ett efter. Stor tack!

Helt fantastisk och underbara möjlighet. Lärt mig extrem mycket och är tacksamma dessa nya kunskaper både i mitt jobb och privat

Önskar att alla fick ta del av denna utbildning. Hoppas mina kollegor också får gå så vi har en gemensam grund att stå på. Väldigt bra! Många Aha, oj och va?? Ps. näsdukar hade behövts ( o kanske en bensträckare) till sista dagen

Tack för en mycket bra och viktig utbildning. Många nya tankar och sätt att se på saker. Rör om mycket i mitt huvud och många funderingar och känslor som kommer fram.

Har utvecklat mig som medmänniska och pedagog

Mycket lärorik utbildning, man har fått en helt annan syn på olika situationer. Mycket intressant

Vi pratar om det mycket redan men jag känner att jag är oerhört positiv till detta med värdegrundsfrågor och vill gärna att barnen ska få ta del av så mycket som möjligt i vardagen, jag och mina kollegor ska hjälpas åt när de gått utbildningen.

För varje gång jag får möjligheten att delta i detta arbete så lär jag mig nya saker, jag blir mer och mer övertygad om vilka möjligheter denna modell innebär för alla barns framtid.

Tunga och starka ämnen men otroligt bra det här kommer jag att bära med mig hela livet, stort tack.

Värdefull bl.a. att man får mera förståelse för hur människor reagerar på olika sätt pga. följder av kulturer och religioner, det kanske går att bemöta barn och föräldrar på ett mera medvetet sätt, jag funderar också på min egen bakgrund och sätter det i relation till mina reaktioner och min verklighet.

Viktigt verktyg för alla som arbetar med barn, en förutsättning för att vi ska skapa en möjlighet för alla barn att få leva utifrån de rättigheter de har samt att skapa goda, tillitsfulla relationer och en förståelse mellan förskolan och hem för att barn ska kunna växa upp till demokratiska medborgare.

Jättebra bra upplägg, intressant och viktigt innehåll bra att sitta i små diskussionsgrupper intressanta värderingsövningar.