Målet

Det övergripande målet med Bygga Broar är att stärka barn och ungas rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att utveckla personalens bemötande, förhållningssätt och kompetens ur ett interkulturellt perspektiv. Syftet är att bidra till goda och tillitsfulla relationer mellan personal, föräldrar, barn och unga.

Målet är att personalen ska bli tryggare och mer motiverade att föra processinriktade och kunskapsbaserade samtal med föräldrarna om barnens situation.