Projektmedarbetare – Bygga Broar föräldraskapsstöd

Syftet med arvsfondsprojektet Bygga Broar föräldraskapsstöd är att utveckla ett föräldraskapsstöd som ska bidra till att stärka föräldrar i sin föräldraroll så att alla barn och unga känner delaktighet i samhället och har rätt till sina egna liv. Föräldraskapsstödet anpassas till utrikesfödda föräldrars kulturella villkor och sociala situation samt baseras på Bygga Broars beprövade modell for systematiskt, långsiktigt värdegrundsarbete. Stödet kommer även att ha fokus på att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Stödmaterialet fungerar som underlag för yrkesverksamma i genomförandet av föräldraskapsprogram. Framtagandet sker därför dels i samverkan med målgruppen, dels med yrkesverksamma som möter yngre barn och föräldrar.

I befattningen som projektmedarbetare ingår att verka för att projektets mål uppnås. Detta genom att på ett självständigt och praktiskt sätt genomföra aktiviteter och arbetsuppgifter utifrån de ramar och den budget som upprättats för projektet.

Befattningen innefattar att främst på operativ nivå planera och genomföra aktiviteter med målgruppen. Projektmedarbetaren är ytterst delaktig i framtagandet av stödmaterialet och testar det på målgruppen. Projektmedarbetaren tar även fram indikatorer för att mäta projektets effekter och resultat samt följer upp resultat under arbetets gång.

Arbetsuppgifter

Planera och organisera aktiviteter med målgruppen, så som dialogmöten och workshops

Skapa ett stödmaterial för- och tillsammans med målgruppen samt genomföra föräldraskapsträffar där stödmaterialet testas

Ta fram indikatorer och följa upp

Kommunicera projektet i sociala medier löpande

Representera verksamheten/projektet i olika sammanhang, så som på konferenser och spridningsseminarier

Information om tjänsten

 • Placering: Falkenberg. Resor i tjänsten förekommer. Viss möjlighet till distansarbete finns
 • Arbetsgivare: Acting 4 Change
 • Tjänstens omfattning: 100 %
 • Varaktighet: Projektet pågår t.o.m. december 2026
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Lönetyp: Fast månadslön

Välkommen in med din ansökan innehållande CV och personligt brev samt eventuella frågor om tjänsten till cornelia@acting4change.org senast 2024.03.15. Vi tillämpar ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, därför är du varmt välkommen med din ansökan redan idag! 

Cornelia Magnusson

Projektledare, Bygga Broar

Kvalifikationer

 • Eftergymnasial utbildning
 • Erfarenhet av att möta människor i ett interkulturellt sammanhang
 • Social utåtriktad personlighet och bekväm med att tala inför grupp
 • Lyhörd och förmåga att förstå andras unika erfarenheter
 • Förmåga att omsätta teori till praktik
 • Ta ett stort eget ansvar och vara självgående samt förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt

Meriterande

 • Erfarenhet av föräldrasamverkan eller arbete med föräldraskapsstöd
 • Kunskap om eller erfarenhet av brottsförebyggande arbete
 • Kunskap om eller erfarenhet av mäns våld mot kvinnor och/eller hedersrelaterat våld och förtryck
 • Erfarenhet från projektarbete, gärna processtyrt
 • Andra språkkunskaper än svenska och engelska