Vi är så glada att nu för första gången kunna bjuda in till en öppen utbildningsomgång i Bygga Broars grundutbildning.

Vi har under 2020 och början av 2021 testat att köra utbildningen digitalt med goda resultat och erbjuder den nu brett till deltagare som vill köpa in sig på enskilda platser.

Arbetar du i en verksamhet där du vill stärka din kompetens kring frågor som rör inkludering, delaktighet, våldsförebyggande arbete, hedersrelaterat våld och förtryck, värdegrundsdialog med utgångspunkt i barn och ungas rättigheter är denna utbildning kanske något för dig.

Bygga Broar är en evidensbaserad modell som bygger på processinriktad värdegrundsdialog utifrån barn och ungas rättigheter. Den bygger på över 20 års erfarenhet av att möta målgruppen i våldspreventivt arbete. Du kan läsa mer om Bygga Broars grundutbildning HÄR

Det är att föredra om du har möjlighet att gå tillsammans med en kollega eller din chef så du har någon att bolla tankar och funderingar med under och efter utbildningen. Du förväntas delta aktivt i gruppdiskussioner, värderingsövningar och med egna reflektioner. Utbildningen bygger på dialog och en dynamisk process där deltagarna mot bakgrund av aktuell forskning undersöker sin egen värdegrund och förhållningssätt tillsammans och enskilt.

Utbildningen ges under fyra heldagar i det digitala verktyget Teams.

Datum: 20- 21 april samt 11-12 maj

Tid: 8.30-16.00

Kurskod: Digital utbildning

Intresseanmälan till utbildningen görs HÄR senast 6 april. ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD!

För övriga frågor vänligen kontakta utbildningsansvarig Linda Ohlsson på linda@acting4change.org

VARMT VÄLKOMNA!