– en dialogmodell för bättre samarbete med vårdnadshavare.

Vi är glada att kunna bjuda in till en öppen digital utbildningsomgång i Bygga Broars
grundutbildning.

Arbetar du i en verksamhet där du vill stärka din interkulturella kompetens och få ökad
kunskap kring frågor som rör inkludering, delaktighet, våldsförebyggande arbete,
hedersrelaterat våld och förtryck och värdebaserade dialoger är denna utbildning kanske något
för dig.

Bygga Broar är en evidensbaserad modell för värdegrundsdialoger med utgångspunkt i barn
och ungas rättigheter. Den bygger på över 20 års erfarenhet av att möta målgruppen i
våldspreventivt arbete. Du kan läsa mer om Bygga Broars grundutbildning HÄR

Det är att föredra om du har möjlighet att gå tillsammans med en kollega eller din chef så du
har någon att bolla tankar och funderingar med under och efter utbildningen. Du förväntas
delta aktivt i gruppdiskussioner, värderingsövningar och med egna reflektioner. Utbildningen
bygger på dialog och en dynamisk process där deltagarna mot bakgrund av aktuell forskning
undersöker sin egen värdegrund och förhållningssätt tillsammans och enskilt.
Utbildningen ges under fyra heldagar i det digitala verktyget Teams.

Datum: 23 maj, 29 maj samt 3 juni, 5 juni
Tid: 8.30-16.00
Kostnad: 3750 kr/ person plus moms
Kurskod: BYBRO

Intresseanmälan till utbildningen görs HÄR senast 25 april. Du får efter sista datum för intresseanmälan en bekräftelse samt ett inbetalningskort för
garanterad plats på utbildningen.

För övriga frågor vänligen kontakta utbildningsansvarig Emmelie Rönnblad på
emmelie@acting4change.org

VARMT VÄLKOMNA!