Under hösten 2016 och början av 2017 har Bygga Broar utbildat socialtjänsten i processinriktad värdegrund. Denna utbildningsomgång på fem heldagar är nu över. Det är första gången som Bygga Broar genomför en utbildning för enbart socialtjänsten.

”Det har varit otroligt spännande att leda en utbildning för handläggare på socialtjänsten” säger utbildningsledare Eva Ohlsson

Vi tror att detta bara är början på att Bygga Broar ska finna fler arenor att arbeta utanför skola och förskola.

Tack Eslöv för att vi fått dela fem spännande dagar med er.