Ett av flera spår i arbetet med Bygga Broar handlar om att skapa möten mellan vårdnadshavare och yrkesverksamma. Att föra processinriktade värdegrundsdialoger utifrån barn och ungas rättigheter har sin grund i att ta samtalet.

Ett exempel på just sådana möten är Landamäreskolans föräldradialoger. Skolan har sedan flera år tillbaka genomfört dialogträffar där vårdnadshavare fått vara en del av att utforma innehållet. Denna mötesplats går ut på att tillsammans skapa goda förutsättningar för de barn som dessa har gemensamt.

Vill ni läsa mer om Landamäreskolan och skolan som arenas arbete med föräldradialoger klicka gärna in er på Göteborgs stads hemsida