Den artikel som Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK skrev om Bygga Broar som lärande exempel ska ny tryckas i skrift och distribueras ut nationellt till alla Länsstyrelser.

Vi tycker såklart att det är väldigt roligt att NCK tagit upp Bygga Broar som ett lärande exempel och nu också ska trycka artikeln.

Vill du läsa NCKs nyhetsbrev där Bygga Broars artikel finns hittar du den här