För barnens bästa är det nödvändigt att vi vuxna kan ha en dialog om kulturella likheter och olikheter utan att fastna i rädsla eller fördomar. Det är en av tankarna bakom ”Bygga broar”; ett hyllat arbetssätt för att främja integration och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Bygga Broars modell ligger nu på Nationellt Centrum för Kvinnofrids (NCK) hemsida som ett lärande exempel.

”Ett lärande exempel ska fungera som inspiration och kunna ge tankar och idéer till nya arbetssätt”.

Vi är såklart väldigt glada för detta initiativ och hoppas att fler kommuner ska finna vår modell inspirerande och användbart i det våldsförebyggande arbetet. I artikeln kan ni läsa om Eva Ohlsson som är grundare till Bygga Broar, Nina Nazanin Karlsson och Bahareh Mohammadi Andersson som utförare av modellen i Hörby kommun och Eva Böttern som tidigare förskolechef och initiativtagare till implementering av Bygga Broar i en förskola i Halmstad.

Vi vill också tillägga att Bygga Broars modell också finns i Lund med Pia Forsberg och Anneli Holmgren som projektledare och i Västra Hisingen med Emmelie Rönnblad och Meta Sjögren som projektledare.

Vill du läsa hela artikeln tryck här