Vi kan med glädje meddela att vi beviljats medel från Länsstyrelsen Halland för att till hösten påbörja arbetet med att rikta Bygga Broars modell mot socialtjänsten.

Vi har under den senaste tiden sett ett behov av Bygga Broars modell även inom socialtjänsten och detta arbete kommer nu att påbörjas med Hallands kommuner som pilotkommuner.

Glöm inte att registrera er på Bygga Broars nyhetsbrev för att få uppdateringar om vad vi gjort och vad vi gör.