Jobba hos oss

Projektmedarbetare – Bygga Broar föräldraskapsstöd Syftet med arvsfondsprojektet Bygga Broar föräldraskapsstöd är att utveckla ett föräldraskapsstöd som ska bidra till att stärka föräldrar i sin föräldraroll så att alla barn och unga känner delaktighet i...

Lärarhandledning Värdegrundsarbete med stöd av Bygga Broar

Lärarhandledningen är framtagen med stöd av Levande historia Göteborg och i samverkan med lärare på Landamäreskolan F-3 i Göteborg. Tanken är att de som arbetar med elever i åk F-3 ska kunna använda detta material för att arbeta med normer och värden på ett genomtänkt...