Aktuellt från Bygga Broar

Beviljade medel från MUCF

Bygga Broar har beviljats medel från MUCF. Projektet kommer pågå under ett år med syfte att mobilisera vårdnadshavare och andra boende runt Sjumilaskolan i Biskopsgården i ett värdegrundsarbete för att stärka barn och ungas rättigheter, öka det demokratiska...

läs mer

Utbildningsdagar om komplexitets- & perspektivmedvetenhet

Thomas Jordan som utvärderat Bygga Broar erbjuder nu två utbildningsdagar om att arbeta med komplexitetsmedvetenhet och perspektivmedvetenhet. utbildningsdagarna är i Stockholm 8 och 9 juni 2017 eller i Göteborg, 29 och 30 augusti 2017 Utbildningen vänder sig bl.a....

läs mer

Bygga Broar har beviljats medel från Länsstyrelsen Halland

Vi kan med glädje meddela att vi beviljats medel från Länsstyrelsen Halland för att till hösten påbörja arbetet med att rikta Bygga Broars modell mot socialtjänsten. Vi har under den senaste tiden sett ett behov av Bygga Broars modell även inom socialtjänsten och...

läs mer

Bygga Broar på NCK som lärande exempel

För barnens bästa är det nödvändigt att vi vuxna kan ha en dialog om kulturella likheter och olikheter utan att fastna i rädsla eller fördomar. Det är en av tankarna bakom ”Bygga broar”; ett hyllat arbetssätt för att främja integration och förebygga hedersrelaterat...

läs mer

Första utbildningsomgången i Eslöv avslutad

Under hösten 2016 och början av 2017 har Bygga Broar utbildat socialtjänsten i processinriktad värdegrund. Denna utbildningsomgång på fem heldagar är nu över. Det är första gången som Bygga Broar genomför en utbildning för enbart socialtjänsten. "Det har varit...

läs mer

På kungligt besök

På fredag den 16 september får kungafamiljen fint besök av Acting for Changes ordförande Eva Ohlsson. Eva är inbjuden till Sverigemiddagen på det kungliga slottet för hennes insatser lokalt, regionalt och nationellt genom hennes arbete Bygga Broar- med barn och unga i...

läs mer