Aktuellt från Bygga Broar

Gå utbildning i Bygga Broar

-En dialogmodell för bättre samarbete med vårdnadshavare. Vi är glada att kunna bjuda in till en öppen digital utbildningsomgång i Bygga Broars grundutbildning. Arbetar du i en verksamhet där du vill stärka din interkulturella kompetens och få ökad kunskap kring...

läs mer

Gå utbildning i Bygga Broar

– en dialogmodell för bättre samarbete med vårdnadshavare. Vi är glada att kunna bjuda in till en öppen digital utbildningsomgång i Bygga Broarsgrundutbildning. Arbetar du i en verksamhet där du vill stärka din interkulturella kompetens och få ökadkunskap kring frågor...

läs mer

Lärarhandledning Värdegrundsarbete med stöd av Bygga Broar

Lärarhandledningen är framtagen med stöd av Levande historia Göteborg och i samverkan med lärare på Landamäreskolan F-3 i Göteborg. Tanken är att de som arbetar med elever i åk F-3 ska kunna använda detta material för att arbeta med normer och värden på ett genomtänkt...

läs mer

Varmt välkommen till Bygga Broars spridningsseminarium

Är du nyfiken på att höra hur förskolan kan vara en arena för brottsförebyggande arbete? Då är du varmt välkommen att delta på vårt kostnadsfria spridningsseminarium. Vi kommer att presentera det arbete som gjorts inom ramen för vårt Arvsfondsfinansierade projekt,...

läs mer

Digital föreläsning Länsstyrelsen Kalmar

Den 20 januari genomför vi en digital föreläsning i samverkan med Länsstyrelsen i Kalmar. Föreläsningen kommer att lägga fokus på det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och riktar sig till dig som möter barn, unga och/eller deras...

läs mer

Får du vårt Nyhetsbrev?

Är du nyfiken på vad som händer i vår verksamhet? I nyhetsbrevet får du information om kommande aktiviteter och projekt. Anmäl dig till vårt Nyhetsbrev HÄR

läs mer

Erfarenhetsutbyte Bygga Broar

Varmt välkomna till erfarenhetsutbyte med Bygga Broar. Syftet är att inspirera och utbyta idéer mellan deltagare som har gått grundutbildningen, nyckelpersoner och chefer som deltar i utvecklingsarbetet och att sprida värdefulla erfarenheter vidare till andra. Vid...

läs mer

Inbjudan till öppen digital grundutbildning, HT 2022

Gå utbildning i Bygga broar – en dialogmodell för bättre samarbete med vårdnadshavare Vi är glada att kunna bjuda in till en öppen digital utbildningsomgång i Bygga Broars grundutbildning. Arbetar du i en verksamhet där du vill stärka din interkulturella kompetens och...

läs mer

Välkomna till föräldraträffar i Bygga Broar

Är du förälder i Biskopsgården välkomnar vi dig på föräldraträffar under september till november. Vi vill erbjuda dig som förälder eller vårdnadshavare en plats att träffas och prata med oss och andra föräldrar. Tillsammans blir vi klokare. Teman under dessa träffar...

läs mer

Föräldradialoger på Landamäreskolan

Ett av flera spår i arbetet med Bygga Broar handlar om att skapa möten mellan vårdnadshavare och yrkesverksamma. Att föra processinriktade värdegrundsdialoger utifrån barn och ungas rättigheter har sin grund i att ta samtalet. Ett exempel på just sådana möten är...

läs mer