Välkommen till Bygga Broar

A

Bygga Broar vill bidra till ett strategiskt, långsiktigt och systematiskt värdegrundsarbete inom förskola och skola men även andra verksamheter som möter barn, unga och familjer.

A

Bygga Broar erbjuder bland annat en grundutbildning där pedagoger och andra yrkesverksamma får arbeta med sin egen värdegrund med avstamp i aktuell forskning, reflektionsövningar och ett konkret bildmaterial.

A

Bygga Broar erbjuder handledning och stöd i den långsiktiga implementeringen av ett interkulturellt förhållningssätt i verksamheten där målet är att personalen ska bli trygga i sitt bemötande och förhållningssätt.

A

Bygga Broar har sin förankring i mänskliga rättigheter, barnkonventionen, socialtjänstlagen och förskolans och skolans styrdokument samt andra dokument som framhåller barn och ungas rättigheter till ett eget liv utan våld.

Folder Bygga Broar

Ladda ner vår folder här.

Bygga Broars arbetssätt

Det finns goda möjligheter att stärka barnets rättigheter, främja integration och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom att arbeta med en processinriktad värdegrundsdialog redan när barnen är små. Men det krävs kunskap, konkreta verktyg, uthållighet och långsiktighet.

Bygga Broar drivs av den ideella föreningen Acting for Change och arbetar utifrån var och ens ägarskap. Implementering av modellen sker av kommunerna själva och är förankrat från start. Alla kommuner står inför olika utmaningar och behöver själva äga processen.

Idag finns Bygga Broars modell i Halmstad, Västra Hisingen, Hörby och Lund. Flera kommuner är på väg in.

Vill du läsa mer om Acting for Change kan du göra det här.

Aktuellt

Första utbildningsomgången i Eslöv avslutad

Under hösten 2016 och början av 2017 har Bygga Broar utbildat socialtjänsten i processinriktad värdegrund. Denna utbildningsomgång på fem heldagar är nu över. Det är första gången som Bygga Broar genomför en utbildning för enbart socialtjänsten. "Det har varit...

läs mer

På kungligt besök

På fredag den 16 september får kungafamiljen fint besök av Acting for Changes ordförande Eva Ohlsson. Eva är inbjuden till Sverigemiddagen på det kungliga slottet för hennes insatser lokalt, regionalt och nationellt genom hennes arbete Bygga Broar- med barn och unga i...

läs mer